top of page

o nás

Klub přátel dalmatinů, z.s.

IČO: 17214459

Právní forma : Spolek Účel nadace - Účelem Klubu přátel dalmatinů, z.s., je rozvíjet a zušlechťovat plemeno dalmatin na území České republiky a hájit a prosazovat práva a oprávněné zájmy chovatelů, majitelů a přátel tohoto plemene. Předmět činnosti - Spolek vykonává hlavní činnost zejména ve formě a) informační, poradenské a konzultační činnosti, b) vzdělávání, odborné výchovy a osvěty v oblasti plemene dalmatin, c) pořádání seminářů, přednášek a konferencí, d) pořádání výstav a chovatelských setkání, e) organizování kampaní, f) vydávání a distribuce publikací, brožur a letáků, g) praktické spolupráce s jinými subjekty se stejným nebo podobným zaměřením na národní i mezinárodní úrovni. Klub přátel dalmatinů, z.s. je členem MSKS. MSKS – Moravskoslezský kynologický svaz 1. Moravskoslezský kynologický svaz, z. s. (dále jen „MSKS“) je dobrovolný, nezávislý, demokratický a nepolitický spolek, zaměřený na tělovýchovu, sport, chov a výstavy psů. 2. MSKS je spolek sdružující právnické osoby, a to pouze spolky či pobočné spolky MSKS, jejichž členy jsou zájemci o chov, exhibice a výcvik psů, včetně příznivců této činnosti. MSKS je prostřednictvím Českomoravské kynologické unie (ČMKU), vrcholného orgánu kynologie v ČR, členem Mezinárodní kynologické organizace FCI. ČMKU - Českomoravská kynologická unie ČMKU, je dobrovolným sdružením právnických osob, zabývající se výhradně kynologickou činností na území ČR. Českomoravská kynologická unie zastupuje FCI v ČR. FCI - Federation Cynologique Internationale je mezinárodní kynologická organizace, která vznikla v roce 1911. Jejími členy je 93 států, a některé další, např. Velká Británie nebo USA spolupracují s FCI na základě dohody. FCI dává základní pravidla chovu psů a schvaluje standardy jednotlivých plemen. Zjednodušeně: Klub přátel dalmatinů, z.s. je členem MSKS, které je členem ČMKU, které je členem FCI. Naše činnost je zaměřena zejména na poskytování pravdivých informací o plemeni dalmatin a celkové osvětě. Nepodporujeme množení ani chov dalmatinů bez průkazu původu. Snažíme se oslovit lidi, kterým plemeno a jeho další vývoj není lhostejný a nenásilnou formou v podobě přátelských akcí je přesvědčit, aby při pořízení dalšího flekatého kamaráda již nepodporovali množitele, ale naopak ty, kteří musejí dodržovat bambilion stanov, řádů, podmínek, pravidel a vynakládají nemalé částky za prezentaci a uchovnění svých psů, aby se jim se štěstěnou za zády, podařilo odchovat zdravá a standardní štěňata, která jsou velmi přísně kontrolována a posuzována již od nejútlejšího věku – zda spadají do příslušných řádků a splňují požadavky plemene (dané mimo jiné především standardem FCI) a aby se alespoň část z nich, ta nejlepší z nejlepších mohla účastnit stejného kolečka jako jejich rodiče a prarodiče X generací zpět a přispěla svou kvalitou do dalšího chovu. Není to legrace a má to velmi daleko k sousedskému připuštění Perdity s Pongem od sousedů při kávě na terase. Ale, děkujme za to. Děkujme lidem, kteří jsou ochotní celý tento kolotoč chovu psů s PP absolvovat a udržet plemeno zdravé a krásné i přes všechna rizika a nejisté výsledky,o kterých si můžeme povědět třeba na některé z chystaných konzultací nebo semináři.

pes.jpg
bottom of page